Tee se koiralle kannattavaksi

Koiran kouluttamiseen on tarjolla runsaasti erilaisia neuvoja. Maalaisjärjen käyttö sekä koulutusmenetelmien kyseenalaistaminen on aina paikallaan - onhan kyse elävästä eläimestä. Vaikuttaako koira innokkaalta ja motivoituneelta vai näyttääkö se poissaolevalta tai epävarmalta? Toimiiko menetelmä - mitä koira oppii?

Oppimisprosessi on ihmisen ja eläimen yhteinen taival. Jotta eläin oppii ja ymmärtää, ihmisellä on oltava taito ohjata sitä. Omien koulutustaitojen kehittäminen ja eläimen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ymmärtäminen, laji- ja rotutyypilliset ominaisuudet huomioiden, on ainoa oikea polku sujuvampaan yhteistyöhön ja tavoitteiden saavuttamiseen.

HulaLuppa tarjoaa eläinystävällistä, käyttäytymistieteisiin perustuvaa koulutusta - tavoitteena hyvä yhteistoiminta koiran ja ohjaajan välillä.

kuvat © HulaLuppa