Käytösongelmat

Ethän jätä ystävääsi pulaan - anna koirallesi mahdollisuus oppia uutta ja käyttäytyä hyvin! Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teille sopiva koulutus.

Koiran käyttäytymiseen ja oppimiseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät, kuten geeniperimä, pentuolosuhteet, laji- ja rotutyypilliset ominaisuudet, elämän varrella kertyneet kokemukset, nykyinen elinympäristö, stressi ja kipuilu.

Koulutussuhteen alussa tehdään koiran kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kartoitus, mikä pyrkii tarkastelemaan edellä mainittuja asioita. Ensin selvitetään myös ongelmallista käytöstä ylläpitävät tekijät, minkä jälkeen voidaan paneutua koulutukseen pysyvien muutosten aikaansaamiseksi.

Moni häiritseväksi koettu käytös on koiran normaalia laji- tai rotutyypillistä toimintaa, mikä on syystä tai toisesta korostunut ja muuttunut häiritseväksi. Jos koira ei saa touhuta omia koiramaisia puuhiaan tarpeeksi, se voi purkaa toiminnan tarvettaan tuhoamalla kodin irtaimistoa tai aiheuttaa muuta ihmisen näkökulmasta harmillista hämminkiä. Jos koiran käytös kuitenkin muuttuu lyhyellä aikavälillä eikä koira vaikuta omalta itseltään, syynä voi olla kiputila. Koirien kivun ilmentäminen vaihtelee roduittain, yleisesti koirat pyrkivät lajityypilliseen tapaansa peittelemään tukalaa oloa.

Käytöstapojen opettaminen kannattaa aloittaa heti pennun kotiutuessa - koiran rodusta tai koosta riippumatta. Ensin mietitään, mitä koiralta toivotaan ja sitten aletaan vahvistamaan haluttuja asioita. Koira oppii tarjoamaan kannattavaksi kokemaansa käytöstä ja käytöksestä tulee koiran silmissä kannattava, kun sitä seuraa koiran arvostama palkkio (esim. ruokaa, lelu, leikki, ihmisen huomio ja kehuja).

Pennun herkkä sosiaalistumiskausi on tärkeä jakso koiran elämässä - ikävät kokemukset tai liian vähäinen sosiaalistaminen erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin kostautuu usein arkuutena koiran varttuessa. Epävarmuudesta ja pelkotilanteista johtuva aggressiivisuus on yleisintä koirien aggressiotapauksissa.

Pelkkä ei toivotun käytöksen tukahduttaminen (esimerkiksi fyysisellä rankaisulla) tai vaikkapa hoitotoimenpiteiden suorittaminen väkisin saa usein aikaan hämmentyneen, pelokkaan tai itseään puolustavan koiran. Epäluuloisen tai pelokkaan koiran kanssa koulutus ei etene oikeaan suuntaan.

Koira oppii kaiken aikaa, myös varsinaisen koulutussession ulkopuolella ja koiran häiritsevä käytös pääseekin usein vahvistumaan tahattomasti. HulaLupan koulutuksissa tavoitteena on aina rento yhteistyö ja luottamuksen vahvistaminen koiran ja omistajan välillä.

Käytösongelmien hoidossa on tärkeää, että kaikki koiran kanssa tekemisissä olevat ihmiset käyttävät samoja yhteisesti sovittuja menetelmiä ja sitoutuvat pitkäjänteiseen koulutukseen - uuden toimintamallin oppiminen on siten koiralle helpompaa.

Häiritseviin käytöksiin kannattaa puuttua viipymättä. Mitä vähemmän aikaa ongelmakäytös on esiintynyt, sitä helpommalla päästään koulutushommissa.

Vanhakin koira oppii uusia temppuja, ikä ei ole este koulutukselle!

Kouluttajana Meri Koponen, eläintenkouluttaja (AT)