HulaLupan kouluttaja

Meri Koponen

Eläintenkouluttajan ammattitutkinto (2016)

Suomen eläintenkouluttajat ry:n jäsen

Eläinkouluttajakillan jäsen, Eläinkoulutuskeskus (2011)

Hajutyöskentelyn syventävät opinnot (2012) | Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot (2011) | Käyttäytymistieteellinen kouluttajakoulutus (2011)

Noudatan Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä

http://www.elaintenkouluttajat.com/yhdistys/463-2/

Koulutuksessa pidän tärkeänä tavoitteena ihmisen ja eläimen välistä yhteisymmärrystä ja sitä, että homma on molemmille mielekästä. Palkitsemiseen perustuva koulutus on luottamuksen avain ja koulutustekniikan oppiminen antaa varmuutta, tehokkuutta ja rentoutta oman koiran kouluttamiseen ja hallintaan.

Perusasioiden taitaminen on kaikille koirille tärkeää, rodusta tai käyttötarkoituksesta riippumatta. Yhteiset onnistumiset kasvattavat sekä koiran että ohjaajan motivaatiota, mikä ylläpitää tasapainoista ja stressitöntä elämää ja vaikuttaa edistävästi molempien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Peruskoulutus sekä ihmisen ja koiran välinen hyvä ja turvallinen suhde luovat vahvan pohjan myös eri harrastuslajeille.